середа, 17 травня 2023 р.

Код нації

 

  Вишиванка в Україні – це зворушлива розповідь про думки і почуття людини, світ краси і фантазії, поетичного осмислення природи, світ невмирущих образів давньої міфології, звичаїв і уявлень наших предків. Кожен українець, мабуть, знає, що таке вишиванка, адже це не просто одяг, а частина душі. Історія національно вбрання українців сягає глибокої давнини. Наші працьовиті пращури завжди вміли створити справжню красу з полотна і ниток. Вишиванка як оди з видів декоративного мистецтва є особливою галуззю художньої творчості. Основна її мета – художнє освоєння матеріального світу, естетичне осмислення навколишнього середовища. Дотримуючись принципу єдності краси й доцільності, митці своїми творами намагаються прикрасити побут. Упродовж історичного розвитку вдосконалювалась художня система вишивки, в якій гармонійно поєднуються матеріал, техніка виконання, орнамент, композиційне й колористичне вирішення. В давнину вірили, що вишиванка оберігає людину, дарує їй добру долю та здоров'я. Матері вишивали своїм дітям одяг з особливою теплотою та любов'ю. Існують свідчення, що у деяких регіонах країни процес вишивання мав вигляд особливої церемонії.


 Для розширення своїх знань про вишивку пропонуємо Вам ознайомитись з книгами які знаходяться у відділі літератури з питань мистецтва. А у відділі виробничої літератури ви зможете підібрати  схеми вишивки з їх трактуванням у періоичних виданнях та перенести їх на полотно.

  Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки / Т. Кара-Васильєва. – Київ : Мистецтво, 2008. – 464 с. : іл.
 

  Книга повно і всебічно висвітлює основні етапи розвитку української вишивки від часів її зародження до сьогодення, розкриває роль і місце цього виду декоративного мистецтва в оформленні одягу, житла, у використанні в храмових інтер’єрах, під час різноманітних свят і народних обрядів. У виданні широко представлено унікальні зразки вишивок, виконаних за малюнками Тараса Шевченка, Василя Кричевського, Ганни Собачко, представників авангарду початку ХХ століття, а також сучасних народних і професійних майстрів. Кара-Васильєва Т. Українська вишивка / Т. Кара-Васильєва, А. Чорноморець. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь, 2005. – 160 с.: іл.

 Книга знайомить читача з історією української вишивки від X до XX століття. Розгля­даються особливості самобутньої народної вишивки, її локальні характеристики щодо історико-етнографічних регіонів, описуються основні техніки шитва, розкриваються символіка рушників, їхнє значення у святах і обрядах. Висвітлюються особливості монастирського шитва XVI—XVIII століть, панського середовища XIX століття, звернення митців авангар­ду до традицій народної вишивки на початку XX століття.

 


  Чумарна М. Тайнопис вишивки / М. Чумарна. – Львів : "Апріорі", 2018. –  96 с.: іл.

  «Тайнопис вишивки» – нова книжка, в якій автор розмірковує про взаємодію людини з Долею через свідоме входження у потік божественних енергій, що творять опікунче коло над земним життям людини.
  Українські народні узори. Зібрала Ольга Косач-Кривинюк : альбом. Вип. II зі змінами й доповненнями / упоряд. В. Комзюк, Н. Пушкар. – Ковель : ТОВ "Ковельська міська друкарня", 2009. – 20 с.: іл.

  Перше повне видання українських узорів, зібраних Ольгою Косач-Кривинюк із фондів Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки та Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (Київ).

 
  Чумарна М. Вишивання долі / М. Чумарна – Львів : Апріорі, 2015. – 88 с.: іл.

  «Вишивання долі» - розвідка про потаємні коди української орнаментальної символіки, яка поглиблює тему космічного буття людини в потоках світлоносних енергій матеріального світу, частково розкриту Марією Чумарною у книзі «Код української вишивки». Вона в новому ракурсі розкриває можливості впливу людини на долю, на здоров'я власного тіла, благополуччя сім'ї і роду через повернення до джерел духовного знання наших предків. Особливістю цієї  книги є те, що вона наближена до потреб тих, хто практично займається відновленням зразків стародавньої вишивки, хто шукає нових «старих» ідей у творенні власного одягу.  Подано 56 видів техніки шитва, розкладки узорів, які підготувала і систематизувала майстер художньої вишивки Віра Чипурко.

 

  Антонова Є. На весілля з рушниками / Є. Антонова.  – Донецьк : Донбас, 2011. – 144 с.

  У цій книзі автор розповідає про традиції і звичаї українського народу в минулому та сьогоденні. Описує весілля як найурочистіше свято в житті людини та події пов'язані з ним. Висвітлює роль рушника не тільки як неодмінного атрибуту весільного обряду, а й як життєвого символу України.

   Калиняк М. Українська вишивка. Сучасне трактування : альбом / М. Калиняк – Львів : НВФ “Українські технології”, 2004. – 116 с.: іл. – Рез. англ. мовою.

  Цей альбом — результат понад п’ятдесятирічної праці людини, закоханої у народне мистецтво. Всі твори, виконані автором, переконують про можливість застосування у сучасному побуті української народної вишивки з використанням багатющої спадщини орнаментів з різних районів України. Кольорові світлини вишиванок, жіночих прикрас і ткацтва дозволяють читачеві про­никнути у творчу майстерню автора та глибше відчути красу давнього і водночас сучас­ного українського народного мистецтва і роблять альбом цікавим як для широкого зага­лу його шанувальників, так і для дослідників.  Грицик В. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури / В. Грицик, К. Березька, О. Березький. – Львів : УАД- ДНДШ, 2005. – 140 с.

  Монографія присвячена опису, моделюванню та синтезу складних симетричних зображень. Розроблено метод опису та моделювання складних зображень, який базується на запропонованій мові опису структурних частин зображень-орнаментів та розроблених алгоритмах синтезу та моделювання груп перетворень. Запропоновано алгоритми синтезу та моделювання груп перетворень зображень на основі осьових симетрій. Розроблено редактор орнаментів, наведено результати генерування та архівації орнаментів.