четвер, 3 вересня 2020 р.

Дякуємо за подаровані книги!Дарування книг у бібліотеку – це давня традиція. Надходження літератури у подарунок від дарувальника – це, перш за все, показник престижу бібліотеки. Оскільки наша книгозбірня є найбільшою на Волині, багато людей висловлюють побажання передати нам свої книжкові скарби. Так, нещодавно до відділу літератури з питань мистецтва від лучанки Касянчук Лесі Павлівни надійшла література, яка ґрунтовно висвітлює історію розвитку українського театру. Це нові книги, яких раніше не було у фонді бібліотеки.

Серед них збірник праць в двох томах Григора Лужницького, видатного українського вченого, драматурга, театрального критика, історика театру   Лужницький Г. Український театр. Наукові праці , статті, рецензії: зб. праць / Г. Лужницький – Львів,2004. До першого тому ввійшли наукові театрознавчі праці з питань драматургії, театру та його історії. Другий том містить статті з питань становлення і розвитку національної драматургії та діяльності театру в Галичині у різні його періоди, статті про зарубіжну драматургію, а також рецензії на вистави українських та польських театрів у Львові. 


Увазі читача також пропонуємо працю відомого англійського вченого Дж. Стайна “Сучасна дра­матургія в теорії та театральній практиці”
Укладена з 3-х книг, вона охоплює період від драматургії натуралізму та реалізму (книга 1), через символізм, сюрреалізм, театр абсурду (книга 2) до експресіонізму та епічного театру (книга 3). Застосовуючи новітні методики, автор висвітлює взаємовпливи і взаємозалежність драматургії та театру, аналізує п’єси та їх режисерське втілення, подає оцінки теат­ральної критики і глядацькс сприйняття вистав, оперуючи численними фактами театрального життя Європи й США. У праці розглянуто велику кількість драматичних творів, подано імена драматургів, дати прем’єр, імена режисерів, сценографів, акторів, що творили різні стилі дра­матургії та напрямки театрального мистецтва. Книга може бути використана як посібник для вивчення історії зарубіжного театру (і драматургії зокрема) кінця XIX - XX ст.


Ми впевнені, що дані книги стануть важливою частиною нашого фонду й обов’язково знайдуть свого читача. Висловлюємо щиру подяку дарувальниці.